Навчальний відділ

Про навчальний відділ

Навчальний відділ є структурним підрозділом Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка і не має статусу юридичної особи. Метою функціонування Навчального відділу є здійснення планування, організація та удосконалення форм і методів освітнього процесу в Університеті, поточного, семестрового та підсумкового контролю, координація роботи навчальних підрозділів з питань дотримання стандартів вищої освіти, а також контроль виконання заходів з питань організації освітнього процесу.

Основними завданнями навчального відділу є:

 • Координація, організаційний, методичний та інформаційний супровід освітнього процесу в Університеті.
 • Організація планування, облік показників та контроль освітнього процесу за всіма рівнями та формами навчання вищої освіти.
 • Організація та проведення методичних нарад, семінарів з питань організації та забезпечення освітнього процесу в Університеті.
 • Організація роботи з формування та затвердження складів екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності рівня підготовки здобувачів вищої освіти до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за відповідним рівнем вищої освіти.
 • Аналіз результатів підсумкових атестацій на підставі звітів голів екзаменаційних комісій.
 • Впровадження в діяльність навчальних підрозділів Університету автоматизованої системи управління освітнього процесу.
 • Автоматизований розрахунок навчального навантаження кафедр.
 • Облік і контроль виконання навчального навантаження кафедр.
 • Організація роботи щодо розробки, складання та затвердження графіку освітнього процесу на навчальний рік, розкладів занять, атестації.
 • Облік динаміки руху контингенту студентів, підготовка та надання відповідної звітності.
 • Координація організації всіх видів практик студентів, налагодження зв’язків із базами практик.
 • Підтримка Єдиної державної бази з питань освіти в актуальному стані.
 • Наповнення та супровід електронної бази даних щодо успішності здобувачів освіти, формування та аналіз звітної документації.
 • Впровадження в освітній процес технологій дистанційного навчання.
 • Замовлення та видача документів про освіту, додатків до дипломів європейського зразка, студентських квитків, академічних довідок.
 • Забезпечення факультетів і кафедр документацією з планування, обліку і звітності з питань навчального процесу.
 • Внесення пропозицій щодо розгляду ректором та вченою радою Університету питань, пов’язаних з організацією і проведенням освітнього процесу, організації необхідних перевірок і аналізу, підготовка відповідних узагальнених матеріалів і проектів, ухвал та рекомендацій, а також підготовки даних і обґрунтованих пропозицій щодо поліпшення організації та удосконалення освітнього процесу відповідно перспективних планів роботи Університету.
 • Розробка проектів нормативних, інструктивних та організаційно-методичних документів з питань планування та організації освітнього процесу.

Колектив

Начальник навчального відділу     Петренко Людмила Вікторівна
Заступник начальника навчального відділу     Щербак Світлана Феліксівна
Заступник начальника навчального відділу     Колесник Юлія Іванівна
Завідувач практикою
    Ємець Ірина Вікторівна
Методист І категорії
    Знобей Тетяна Іванівна
Методист І категорії
    Вороная Світлана Віталіївна
Методист І категорії
    Чирва Тамара Олександрівна
Методист І категорії
    Калашник Ольга Миколаївна
Методист І категорії
    Лобанова Олена Василівна
Методист ІІ категорії
    Трофименко Тамара Михайлівна
Методист
    Вакал Юлія Сергіївна
Фахівець І категорії
    Ковкута Наталія Миколаївна
Фахівець І категорії
    Салдига Олена Вікторівна
Провідний фахівець
    Давиденко Наталія Миколаївна
Провідний фахівець
    Михтуненко Вікторія Вікторівна
Адміністратор з обслуговування інформаційних систем
    Кравченко Оксана Олександрівна
Фахівець
    Токмань Віталіна Анатоліївна

Контакти

Адреса: вул. Роменська, 87, м. Суми, 40002, Україна

Навчальний відділ (каб.247) тел. +38 (0542) 68-59-36;

Навчально-методичний кабінет (каб.223) тел. +38 (0542) 68-40-29

Сектор автоматизації навчального процесу (каб.224) тел. +38 (0542) 68-59-91

Завідувач навчальної і виробничої практики (каб.124) тел. (0542) 68-59-17

Заочна форма навчання (каб.124) тел. (0542) 68-59-17

Адреса

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Адреса: 40002, Сумська обл., м. Суми, вул. Роменська 87
Телефони: (0542) 68-59-02
Факс: (0542) 22-15-17
Web-сайт: www.sspu.edu.ua
E-mail: [email protected]

Приймальна комісія

Адреса: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87
E-Mail: [email protected]
Тел.: +38 (0542) 68-59-15
Моб. (Lifecell): +38 (093) 256-67-28

viber b306d telegram 357e7 whatsapp 70ad0

Електронний розклад

Електронний розклад СумДПУ Android додаток

Електронний розклад СумДПУ iOS додаток

Меню

Мій розклад