Навчально-науковий центр проєктних технологій

Про центр

Навчально-науковий центр проєктних технологій є освітньо-науковим і координаційно-консультаційним підрозділом Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

Центр функціонує на принципах проєктного офісу, що забезпечує методологічне та організаційне забезпечення інноваційного розвитку Університету та управління проєктами з метою розвитку науково-дослідної та інноваційної діяльності науково-педагогічних, наукових працівників, докторантів, аспірантів та здобувачів вищої освіти.

Актуальні оголошення

Головні завдання

 • Участь у формуванні стратегічної концепції науково-дослідної діяльності Університету.
 • Координація проєктної роботи в Університеті та вдосконалення її структурної організації.
 • Підготовка пропозицій щодо інноваційного розвитку Університету та розроблення відповідних нормативних актів.
 • Організація роботи з реалізації проєктів інноваційного розвитку Університету з урахуванням глобальних трендів розвитку вищої освіти, політики профільного міністерства та провідних інституцій в науково-освітній сфері.
 • Формування пропозицій щодо розвитку нетрадиційних для Університету напрямків підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців, а також фундаментальних і прикладних наукових досліджень.
 • Збір та формування бази даних інноваційних проєктів та розробок Університету (науково-дослідні роботи; науково-освітні проєкти і програми, у яких результати наукових досліджень впроваджуються в освітній та виробничий процес; науково-видавничі проєкти; науково-просвітницькі проєкти; проєкти, орієнтовані на проведення наукових заходів різного рівня (конференцій, семінарів, круглих столів тощо); проєкти, спрямовані на інноваційний розвиток Університету; науковий і експертно-аналітичний консалтинг), їх первинний аналіз з метою відбору найбільш перспективних ідей.
 • Проведення комплексної експертизи комерційного потенціалу результатів науково-технічної діяльності Університету (проведення технологічного аудиту) з метою виявлення найбільш перспективних інноваційних розробок.
 • Організація та координація роботи мультидисциплінарних наукових колективів над інноваційними проєктами.
 • Надання організаційної та методичної допомоги при підготовці пропозицій для участі у конкурсах різних рівнів науково-дослідних та інноваційних проєктів наукових колективів, окремих науково-педагогічних, наукових працівників, докторантів, аспірантів та здобувачів вищої освіти Університету.
 • Організація спільно з науково-дослідним сектором Університету за участю науково-педагогічних, наукових працівників, докторантів, аспірантів та здобувачів вищої освіти Університету подачі заявок на конкурси різного рівня для фінансування науково-дослідницьких та інноваційних проєктів.
 • Участь в організації та проведенні конкурсів і експертиз науково-дослідних та інноваційних проєктів в Університеті.
 • Нарощення інноваційного потенціалу науково-педагогічних, наукових працівників, докторантів, аспірантів та здобувачів вищої освіти Університету шляхом забезпечення інформаційної, науково-методичної та іншої підтримки в сфері проєктної діяльності, та його практичне використання.
 • Організація і проведення заходів, що сприяють підвищенню інтересу науково-педагогічних, наукових працівників, докторантів, аспірантів та здобувачів вищої освіти Університету до проєктної діяльності та її результатів.
 • Організація наукових конференцій, семінарів, круглих столів та інших наукових заходів в сфері своєї відповідальності.
 • Сприяння підвищенню якості управління інноваційними проєктами за допомогою залучення наукових підрозділів Університету, досвідчених представників галузевої науки до участі в реалізації результатів наукових досліджень.
 • Створення та підтримка механізмів залучення докторантів, аспірантів і здобувачів вищої освіти до роботи Центру, у тому числі в рамках взаємодії з Науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених.
 • Надання методичної допомоги по залученню в Університет дослідницьких грантів, консультування щодо пошуку джерел фінансування досліджень та академічної мобільності у межах вітчизняних та міжнародних програм та допомога потенційним пошукачам грантів у оформленні супровідної документації.

Колектив

Alt Text

Керівник центру

ОМЕЛЬЯНЕНКО ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

доктор економічних наук, доцент, академік Української технологічної академії

Контакти

Адреса: вул. Роменська, 87, Суми, 40002, Україна

Тел.: (095) 167-59-52

E-mail:omvitaliy@gmail.com

Адреса

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Адреса: 40002, Сумська обл., м. Суми, вул. Роменська 87
Телефони: (0542) 68-59-02
Web-сайт: www.sspu.edu.ua
E-mail: rector@sspu.edu.ua

Приймальна комісія

Адреса: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87
E-Mail: prcom@sspu.edu.ua
Тел.: +38 (0542) 22-12-44
        +38 (0542) 68-59-15

Моб.: +38 (093) 256-67-28,
          +38 (099) 601-07-23
viber b306d telegram 357e7
feysbuk pk c9b38   instagram pk e72ca   tik tok pk 9443a

Електронний розклад

Електронний розклад СумДПУ Android додаток

Електронний розклад СумДПУ iOS додаток

Меню

Мій розклад