Відділ організації інформаційно-аналітичної роботи, академічної співпраці та комунікації

Image

Про відділ

Метою створення та функціонування відділу є здійснення цілісного аналізу сучасних тенденцій розвитку вищої освіти в умовах формування європейської освітньо-науково простору для забезпечення сталого розвитку університету.

Завдання та функції

 • дослідна: організація, координація наукових досліджень відповідно до затвердженого тематичного плану університету, згідно з договорами університету, укладеними з вітчизняними організаціям, університетами, установами, фондами тощо щодо проведення науково-дослідних робіт;
 • методична: імплементація результатів наукових досліджень у практичну діяльність університету через розробку навчальних, навчально- наочних та навчально-методичних посібників, науково-методичних рекомендацій, навчально-методичних програм та електронних навчальних курсів; упровадження досвіду організації наукових досліджень та освітнього процесу в діяльність університету;
 • організаційна: підвищення рівня наукової компетентності науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти, молодих учених університету;
 • інтегративна: організація співпраці з українськими партнерами (вітчизняними університетами, організаціями, фондами тощо) і структурними підрозділами університету (інститутами, факультетами, кафедрами, науковими школами, ресурсними центрами, науковими лабораторіями, тощо);
 • інформаційна: створення інформаційного простору з питань внутрішньої активності в університеті; висвітлення діяльності інноваційних і наукових підрозділів, популяризація їх науково-практичного досвіду серед науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти університетуорганізація, координація наукових досліджень;
 • визначати тенденції розвитку вітчизняної вищої освіти;
 •  організація, координація досліджень, які проводяться в університеті;
 • організація та проведення науково-практичних заходів, спрямованих на розвиток академічної співпраці;
 • концептуалізація ідей та розробка проєктних заявок для участі в конкурсах, оголошених вітчизняними організаціями, установами, посольствами, фондами, вітчизняними університетами та ін.;
 • організація та супровід науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти університету щодо виконання вимог до написання вітчизняних наукових проєктів;
 • забезпечення участі університету у вітчизняних професійних мережах та асоціаціях;
 • координація організації всеукраїнських науково-практичних заходів (конференцій, круглих столів, семінарів, симпозіумів, тощо) структурними підрозділами університету;
 • проведення міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів за участю представників іноземних закладів освіти та міжнародних організацій;
 • створення та забезпечення ефективного функціонування інформаційного простору для комунікації університету на всеукраїнському рівні;
 • узагальнення та систематизація результатів науково-дослідної роботи шляхом аналізу діяльності та підготовки звітів про виконану роботу та інші заходи;
 • організація та координування редакційно-видавничої діяльності університету шляхом встановлення єдиної системи планування, підготовки, редагування та видання наукової, навчальної та методичної літератури.

Колектив

Рибалко Оксана Володимирівна – завідувач відділу організації інформаційно-аналітичної роботи, академічної співпраці та комунікації.

Демченко Валентина Володимирівна – фахівець І категорії відділу організації інформаційно-аналітичної роботи, академічної співпраці та комунікації.

Востоцька Ірина Федорівна – фахівець І категорії відділу організації інформаційно-аналітичної роботи, академічної співпраці та комунікації.

Бойченко Сергій Віталійович – оператор компьютерного набору відділу організації інформаційно-аналітичної роботи, академічної співпраці та комунікації.

Контакти

Адреса: вул. Роменська, 87, Суми, 40002, Україна

каб. 433 (ІV поверх факультету іноземної та слов’янської філології), тел. (0542) 68-59-46

E-mail: naukova@sspu.edu.ua

Адреса

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Адреса: 40002, Сумська обл., м. Суми, вул. Роменська 87
Телефони: (0542) 68-59-02
Web-сайт: www.sspu.edu.ua
E-mail: rector@sspu.edu.ua

Приймальна комісія

Адреса: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87
E-Mail: prcom@sspu.edu.ua
Тел.: +38 (0542) 22-12-44
        +38 (0542) 68-59-15

Моб.: +38 (093) 256-67-28,
          +38 (099) 601-07-23
viber b306d telegram 357e7
feysbuk pk c9b38   instagram pk e72ca   tik tok pk 9443a

Електронний розклад

Електронний розклад СумДПУ Android додаток

Електронний розклад СумДПУ iOS додаток

Меню

Мій розклад