Науково-дослідний сектор

Про сектор

Науково-дослідний сектор є науковим підрозділом Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, який забезпечує виконання науково-дослідних робіт та надання науково-технічної допомоги з метою подальшого використання їх результатів для розвитку пріоритетних напрямів науки і техніки, суспільного розвитку та розбудови економіки країни, впровадження наукових розробок у виробництво та навчальний процес, а також здійснює організаційне та економічне забезпечення наукової, науково-технічної діяльності в СумДПУ імені А. С. Макаренка.

Основна мета діяльності

 • забезпечення якісної підготовки фахівців для відповідних галузей соціальної сфери, виробництва, економіки, наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; 
 • розв’язання комплексних задач у сфері наукового та технологічного розвитку;
 • ефективний розвиток наукового потенціалу СумДПУ імені А.С. Макаренка;
 • впровадження результатів НДР у навчальний процес та виробництво.

Головні завдання

 • забезпечення повного циклу фундаментальних та прикладних досліджень у галузі природничих, гуманітарних, психолого-педагогічних наук та впровадження їх у навчальний процес та виробництво;
 • організація виконання наукових досліджень і розробок на сучасному науково-методичному та технічному рівні; забезпечення високої ефективності робіт, створення наукоємної продукції та новітніх технологій;
 • організаційний супровід виконання наукових досліджень, спрямованих на розвиток пріоритетних напрямів науки і техніки, розбудову економіки країни та суспільний розвиток;
 • здійснення контролю за своєчасним та якісним виконанням держбюджетних і госпдоговірних НДР, відповідність їх затвердженим планам робіт;
 • контроль за відповідністю наукових звітів та іншої наукової документації, підготовка яких здійснюється фахівцями СумДПУ імені А. С. Макаренка, діючим державним стандартам та іншим нормативним документам;
 • сприяння науковому, науково-технічному співробітництву з інститутами НАН України і галузевих академій наук, вищими навчальними закладами, організаціями та установами;
 • участь у модернізації діючих і створенні нових науково-дослідних і навчальних лабораторій;
 • підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл;
 • сприяння розвитку міжнародного співробітництва в галузі НДР.

Колектив

Завідувач сектору

ОМЕЛЬЯНЕНКО ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Контакти

Адреса: вул. Роменська, 87, Суми, 40002, Україна

Каб.: №225 (центральний корпус університету)

Тел.: (0542) 68-59-73, (095) 0813741

E-mail: nis@sspu.edu.ua

Адреса

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Адреса: 40002, Сумська обл., м. Суми, вул. Роменська 87
Телефони: (0542) 68-59-02
Web-сайт: www.sspu.edu.ua
E-mail: rector@sspu.edu.ua

Приймальна комісія

Адреса: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87
E-Mail: prcom@sspu.edu.ua
Тел.: +38 (0542) 22-12-44
        +38 (0542) 68-59-15

Моб.: +38 (093) 256-67-28,
          +38 (099) 601-07-23
viber b306d telegram 357e7
feysbuk pk c9b38   instagram pk e72ca   tik tok pk 9443a

Електронний розклад

Електронний розклад СумДПУ Android додаток

Електронний розклад СумДПУ iOS додаток

Меню

Мій розклад