Дуальна освіта

Освітній процес

ДУАЛЬНА ФОРМА ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

dual1 6abdaДуальна форма здобуття вищої освіти – це спосіб здобуття освіти здобувачами денної форми, що передбачає поєднання навчання в Університеті з навчанням на робочому місці на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації на основі відповідних договорів.

Такий підхід суттєво відрізняється від практичних відпрацювань, оскільки в його основі не тільки закріплення теорії на практиці, а саме навчання в умовах виробництва. Це той випадок, коли в підготовці молодих фахівців бере участь і заклад вищої освіти, і підприємство, установа, організація. Сутність такої системи полягає у тісній взаємодії установ та закладів освіти на основі соціального партнерства, де обидві сторони є рівноправними партнерами, які розробляють та координують освітній процес, здійснюють контроль за його результатами.

Термін «дуальна система» (від лат. dualis – подвійний) був введений у педагогічну термінологію в середині 60-х років минулого століття у Німеччині та згодом впроваджений у Канаді, Австрії, Швейцарії та інших країнах.

Дуальна форма здобуття освіти реалізує студентоцентрований підхід шляхом орієнтації на задоволення очікувань здобувачів освіти щодо успішної роботи за фахом.

dual2 c6f5aУ вересні 2018 року Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти. У ній визначено, що таке дуальна освіта, етапи її впровадження в Україні, права та обов’язки закладів освіти та підприємств, а також очікувані результати. Ця Концепція стала результатом 2,5 років обговорень між експертами, роботодавцями, закладами освіти та органами влади.

Основними завданнями навчання за дуальною формою здобуття вищої освіти є:

 • підвищення якості підготовки фахівців відповідно до сучасних вимог ринку праці і потреб підприємств, установ, закладів освіти шляхом:
  • модернізації змісту та способів реалізації практичної складової освітнього процесу;
  • підвищення мотивації здобувачів освіти до навчання;
  • посилення ролі підприємств, установ та закладів освіти у системі підготовки фахівців на всіх етапах ‒ від участі у формуванні змісту освітніх програм до оцінювання результатів навчання;
 • підвищення конкурентоздатності випускників Університету, скорочення періоду їх адаптації до професійної діяльності;
 • зміцнення механізму, що забезпечує інтегрування освіти, науки і практичної діяльності в усіх галузях освіти і науки, економіки, менеджменту, реабілітації, спорту, культури, завдяки досягненню спільного ефекту та прискореному обміну знаннями та інноваціями.

Переваги дуальної освіти

 • Поєднання освіти та трудової діяльності.
 • Паралельне навчання у педагогів та кваліфікованих спеціалістів.
 • Здійснення цільової підготовки підготовлених кадрів для підприємств.
 • Використання матеріально-технічної бази підприємств, установ, організацій та закладів для навчання здобувачів освіти на сучасному виробничому обладнанні з урахуванням інноваційних змін у виробничих технологіях.
 • Розподіл витрат з роботодавцями щодо підготовки кваліфікованих фахівців.
 • Відкриття нових можливостей підвищення кваліфікації та стажування.
 • Сприяння швидкому професійному зростанню здобувачів освіти.
 • Забезпечення тісного взаємозв’язку та взаємовпливу різних систем, що призводить до якісних змін в освіті.
 • Здійснення інституційних досліджень і консультування.
 • Здобуття максимально концентрованих та корисних знань, які стосуються безпосередньо фаху.
 • Отримання теоретичних та практичних професійних навиків.
 • Отримати підтверджену кваліфікацію після завершення навчання в Університеті.

На відміну від традиційної форми навчання, дуальна освіта у 99,9 % випадків гарантує подальше укладання трудового договору з підприємством-партнером, адже першочерговість у підготовці має роботодавець або компанія. Отже, відбувається скорочення адаптивного періоду, адже працівник вже має досвід у виконанні поставлених завдань. Підсумовуючи, можна із впевненістю сказати, що розвиток дуальної освіти в Україні стрімко зростає разом із бажанням стейкхолдерів тісно співпрацювати зі студентами так як має низку переваг, що призводять до конкурентоспроможності на ринку праці в Україні та за кордоном.

Проведений розгляд дуальної системи навчання вказує на те, що для молодих людей дуальне навчання – оптимальний шанс рано придбати самостійність і легше адаптуватися до дорослого життя. Вже під час навчання вони отримують за свою працю на підприємстві грошову винагороду, а після його закінчення – роботу, до якої добре підготовлені. Дійсно, така організація підготовки фахівців необхідна в нашому суспільстві для підвищення рівня практичної підготовки, формування і розвитку ключових компетентностей та сприяє підвищенню ефективності подальшої професійної діяльності.

Дуальна освіта – це постійний прогрес, у якому навчання посідає чільне місце та може забезпечити якісну освіту, що відповідає вимогам сучасного суспільства сьогодні.

В університеті розроблено, ухвалено рішенням вченої ради від 29.11.2021 року, протокол № 4 та введено в дію наказом ректора № 631 від 29.11.2021 року Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С.Макаренка.

Адреса

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Адреса: 40002, Сумська обл., м. Суми, вул. Роменська 87
Телефони: (0542) 68-59-02
Web-сайт: www.sspu.edu.ua
E-mail: rector@sspu.edu.ua

Приймальна комісія

Адреса: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87
E-Mail: prcom@sspu.edu.ua
Тел.: +38 (0542) 22-12-44
        +38 (0542) 68-59-15

Моб.: +38 (093) 256-67-28,
          +38 (099) 601-07-23
viber b306d telegram 357e7
feysbuk pk c9b38   instagram pk e72ca   tik tok pk 9443a

Електронний розклад

Електронний розклад СумДПУ Android додаток

Електронний розклад СумДПУ iOS додаток

Меню

Мій розклад