Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених (далі – НТ) є органом самоврядування наукової молоді Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

Членами НТ можуть бути представники всіх студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених (віком до 35 років) Університету, які активно займаються пошуковою та науково-дослідною роботою.

Діяльність НТ здійснюється у відповідності до чинного законодавства України, Конституції України, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», наказів та інструкцій профільного міністерства, Статуту Університету, наказів та розпоряджень ректора, цього Положення та інших нормативних документів.

У своїй діяльності НТ керується такими принципами, як свобода наукової творчості, добровільність, колегіальність, відкритість у роботі, рівноправність усіх членів.

Головною метою діяльності НТ є всебічне сприяння науковій та винахідницькій діяльності студентів, аспірантів та молодих учених Університету, а також представництво, захист і реалізація професійних, творчих, інтелектуальних, юридичних і соціально-економічних прав та інтересів наукової молоді Університету,

Основними завданнями та напрямами діяльності НТ є:

 • здійснення організаційного і методичного забезпечення заходів щодо пошуку, відбору і навчання талановитих дослідників серед студентів, аспірантів, молодих учених;
 • сприяння у формуванні особистості дослідника, сучасного ученого з широким демократичним і гуманістичним світоглядом;
 • долучення до формування умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених Університету;
 • популяризація науково-технічних знань, науково-технічної творчості та спортивно-технічного моделювання серед студентства та учнівської молоді в межах Університету, міста, області і держави в цілому;
 • участь в організації та розвитку міжвузівського (у тому числі на міжнародному рівні) наукового та культурного співробітництва наукової молоді Університету;
 • підтримка студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених у вирішенні актуальних наукових та гуманітарних проблем, що мають практичне значення для розвитку науки і техніки;
 • залучення обдарованої молоді до активної науково-дослідної і пошукової діяльності у процесі навчання та професійної діяльності;
 • реалізація безперервної освітньо-наукової підготовки в системі «бакалавр» – «магістр» – «доктор філософії»;
 • формування у студентів навичок самостійного проведення наукових досліджень і творчого підходу до вирішення актуальних науково-практичних та теоретичних проблем;
 • надання організаційної та науково-методичної допомоги студентам, аспірантам та молодим ученим у реалізації творчих ідей, пропозицій тощо;
 • участь у виконанні науково-дослідних робіт на кафедрах Університету, в складі науково-дослідних центрів та лабораторій, проблемних груп, наукових гуртків, наукових шкіл, тощо;
 • сприяння проведенню І і ІІ етапів Всеукраїнської олімпіади з дисциплін та спеціальностей, участь у міжнародних олімпіадах;
 • участь у відборі та представлення кращих робіт на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних дисциплін, інші регіональні, всеукраїнські та європейські заходи;
 • організація та проведення наукових заходів (конференцій, симпозіумів, круглих столів, кейс-стаді, тощо);
 • підготовка та випуск наукових видань праць студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених;
 • вивчення, узагальнення і розповсюдження передового досвіду інших вищих навчальних закладів та академічних закладів із питань організації науково-дослідної роботи студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених;
 • допомога студентам, що беруть участь у конкурсах, стажуванні, навчанні за кордоном, отриманні стипендій та грантів;
 • інформаційна діяльність, в тому числі інформування студентів про можливість отримання наукових грантів, участі у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, семінарах, конкурсах та виставках наукових робіт, програмах студентської мобільності.

Адреса

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Адреса: 40002, Сумська обл., м. Суми, вул. Роменська 87
Телефони: (0542) 68-59-02
Web-сайт: www.sspu.edu.ua
E-mail: rector@sspu.edu.ua

Приймальна комісія

Адреса: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87
E-Mail: prcom@sspu.edu.ua
Тел.: +38 (0542) 22-12-44
        +38 (0542) 68-59-15

Моб.: +38 (093) 256-67-28,
          +38 (099) 601-07-23
viber b306d telegram 357e7
feysbuk pk c9b38   instagram pk e72ca   tik tok pk 9443a

Електронний розклад

Електронний розклад СумДПУ Android додаток

Електронний розклад СумДПУ iOS додаток

Меню

Мій розклад