Новини

Участь уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції у Міжнародній науково-практичній конференції

26 травня 2023 року уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка Владислав ІВАНІЙ взяв участь у VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі».

У своїй доповіді Фреймування корупції в Україні та формування стратегій дій Владислав Ігорович розкрив поняття корупції крізь призму чотирьох світоглядних підходів: моральної патології особистості; раціональної дії; системи та інституцій; культури та історії. Доповідач окреслив основні напрямки антикорупційної діяльності в державі та у СумДПУ імені А.С. Макаренка зокрема.

На прикладі нашого університету було продемонстровано фрейми корупції та ефективні шляхи боротьби з цим ганебним явищем. Так, згідно з емпіричним аналізом, проведеним доповідачем, встановлено фрейми корупції, а саме:

  • визначення проблеми – розуміння корупції як девіантної поведінки окремих осіб, розуміння корупції як наслідку дефіциту демократії та недосконалості інституційної структури, сприйняття корупції як вкоріненої культурної практики;
  • діагностування – в чому або в кому респонденти вбачають причину появи та поширення корупції;
  • використання антикорупційних інструментів – здійснення підготовки, забезпечення та контролю за організацією та проведенням заходів щодо запобігання і виявлення корупції, проведення консультаційної роботи та надання допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, здійснення розгляду заяв про виявлені корупційні правопорушення та приймання, за результатами розгляду відповідних рішень.

Владислав Ігорович наголосив на важливості цілісного широкого підходу – як на рівні розуміння корупції, так і на рівні практичної діяльності для боротьби з нею. Таку модель можна простежити на прикладі нашого університету, де: внутрішні правила є єдиними для всіх, незалежно від особистостей (наприклад, посадових осіб); мінімізовано ризики під час публічних закупівель; проводяться адвокаційні кампанії та тренінги для здобувачів та співробітників; відбувається систематичне залучення учасників освітнього процесу та стейкхолдерів до аналізу й усунення корупційних ризиків у нормативно-правових актах університету; діють процедури подання скарг і покарання винних; запроваджено спеціалізовані навчальні курси у напрямі антикорупції у навчальних планах за спеціальністю 081 «Право»; активна співпраця з НАЗК тощо.

На рівні держави ефективна боротьба з корупційними правопорушеннями також не може бути здійснена в результаті разових і короткочасних акцій будь-якого ступеня активності та суворості на будь-якому рівні, а потребує довгострокових соціально-економічних, політичних і правових перетворень. Ця діяльність повинна базуватися на поєднанні профілактичних і репресивних заходів. При цьому пріоритетна роль має надаватися профілактичним заходам на загальносоціальному і спеціально-кримінологічному рівні.

Адреса

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Адреса: 40002, Сумська обл., м. Суми, вул. Роменська 87
Телефони: (0542) 68-59-02
Web-сайт: www.sspu.edu.ua
E-mail: rector@sspu.edu.ua

Приймальна комісія

Адреса: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87
E-Mail: prcom@sspu.edu.ua
Тел.: +38 (0542) 22-12-44
        +38 (0542) 68-59-15

Моб.: +38 (093) 256-67-28,
          +38 (099) 601-07-23
viber b306d telegram 357e7
feysbuk pk c9b38   instagram pk e72ca   tik tok pk 9443a

Електронний розклад

Електронний розклад СумДПУ Android додаток

Електронний розклад СумДПУ iOS додаток

Меню

Мій розклад