Новини

“Міжнародне лідерство в XXI столітті: освіта, наука, культура, спорт, технології, управління та міжнародний розвиток“

ІV Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників.

Науково-педагогічні працівники кафедри української мови – доц. Герман В.В., доц. Громова Н.В., доц. Кириленко Н.І. виконали ІV Міжнародну програму підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників, яку адаптовано відповідно до вимог законодавства України в галузі освіти і науки, зокрема, Закону України “Про освіту” в поточній редакції, Закону України ‘’Про наукову і науково-технічну діяльність” в поточній редакції, Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. №800 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України №1133 від 27.12.2019, листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-696 від 24.07.2020 ”Про забезпечення функціонування системи атестації наукових і науково-педагогічних кадрів”, наказу Міністерства освіти і науки України № 1504 від 04.12.2020 ”Деякі питання професійного розвитку науково-педагогічних працівників”, листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-683 від 04.11.2019 ”Щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників”, листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-141 від 04.03.2020 ”Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів середньої освіти”.

Мета програми: сприяти професійному розвитку науково-педагогічних та педагогічних працівників, а також керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їх заступників, відповідно до міжнародних стандартів і державної політики у галузі освіти і науки та забезпечення якості освіти, формуванню у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України "Про освіту"; навчити їх удосконалюватися самим, змінювати оточуючий світ та будувати успішне майбутнє в Україні, перетворюючи її в могутню, процвітаючу країну.

Розробник Програми і суб’єкт підвищення кваліфікації International Historical Biographical Institute (Dubai - New York Rome - Jerusalem - Beijing).

Адреса

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Адреса: 40002, Сумська обл., м. Суми, вул. Роменська 87
Телефони: (0542) 68-59-02
Web-сайт: www.sspu.edu.ua
E-mail: [email protected]

Приймальна комісія

Адреса: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87
E-Mail: [email protected]
Тел.: +38 (0542) 22-15-17
Моб. (Lifecell): +38 (093) 256-67-28

viber b306d telegram 357e7 whatsapp 70ad0

Електронний розклад

Електронний розклад СумДПУ Android додаток

Електронний розклад СумДПУ iOS додаток

Меню