Патентно-ліцензійна діяльність

Політика адміністрації СумДПУ імені А. С. Макаренка в науково-дослідницькій галузі спрямовується на підтримку створення об’єктів інтелектуальної власності, набуття прав на них, використання та захист цих прав, удосконалення системи патентно-інформаційного забезпечення.

У 2009 році науковцями університету в ДП Український інститут промислової власності отримано патенти на корисну модель:

 • № 41869 «Поролоновий тренажер «Гармошка» для розвитку сили та силової витривалості основних м’язових груп тулуба, верхніх кінцівок у дітей старшого дошкільного та молодшого віку» (автор – Корж Ю.М.);
 • № 41870 «Поролоновий тренажер «Клин» для розвитку сили привідних м’язів стегна та стопи» (автор – Корж Ю.М.);
 • № 45635 «Гумово-поролоновий еспандер «Лук» для розвитку сили та силової витривалості м’язів тулуба і кінцівок у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку» (автор – Корж Ю.М.);
 • № 45636 «Тренажер «Силач» для розвитку сили і силової витривалості основних м’язових груп тулуба і кінцівок у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку» (автор – Корж Ю.М.).

У 2010 році науковцями університету в ДП Український інститут промислової власності отримано патент на винахід:

 • № 92412 «Спосіб оцінки функціонального стану клітин біологічних об’єктів In Vitro» (автор – Дмитрук С.М.).

У 2011 році науковцями університету в ДП Український інститут промислової власності отримано патент на винахід:

 • № 94829 «Спосіб видалення Оксигену з флуоридних розплавів» (автори – доц. Бугаєнко В.В., доц. Касьяненко Г.Я., Пшеничний Р.М.).

У 2012 році науковцями університету отримано патенти:

Патенти ДП Українського інституту промислової власності:

1. № 68855 «Пристрій для одержання тепла при піролізі органічних матеріалів» – співавтор доц. Стадник О.Д.;

2. № 70767 «Виріб з двошаровим покриттям» – співавтор доц. Стадник О.Д.;

3. № 71628 «Спосіб нанесення покриття термічним напиленням» – співавтор доц. Стадник О.Д.;

4. № 72904 «Металевий порошок для термічного нанесення покриття на основі перехідних металів» – співавтор доц. Стадник О.Д.;

5. № 67547 «Спосіб одержання складних мінеральних добрив» – співавтор к.т.н. Клименко Р.М.;

6. № 71268 «Спосіб одержання біомінеральних добрив» – співавтор к.т.н. Клименко Р.М.;

7. № 71679 «Спосіб одержання сульфату заліза для кормової промисловості» – співавтор к.т.н. Клименко Р.М.;

8. № 67129 «Казково-ігрова дитяча гантель» (автори – Корж Ю.М., Корж З.О.);

9. № 67393 «Казково-ігрові рукавички для розвитку рухових якостей у дітей» (автори – Корж Ю.М., Корж З.О.).

Патенти Укрмедпатентінформ,

зареєстровано як нововведення в системі охорони здоров’я:

1. Авторська методика «Використання метаболічного еквіваленту в оцінці рівня рухової активності дітей шкільного віку» (методичні рекомендації Укрмедпатентінформ № 09.11/62.11) – співавтор д.мед.н., доц. Калениченко І.О.;

2. Авторська методика «Оцінка склепіння стопи учнів загальноосвітніх закладів у скринінгових дослідженнях» (інформаційний лист Укрмедпатентінформ № 126-2012) – співавтор д.мед.н., доц. Калениченко І.О.

В Державній службі інтелектуальної власності України зареєстровано авторські права на науковий твір:

1. № 45430 «Спосіб визначення ефективності реабілітаційно-оздоровчих програм» (автор – Арєшина Ю.Б.);

2. № 45431 «Комплекс шкал для оцінки клінічних показників у дітей з рецидивуючим бронхітом» (автор – Арєшина Ю.Б.);

3. № 45429 «Комплекс шкал для оцінки стану різних рефлекторних зон у дітей з рецидивуючим бронхітом» (автор – Арєшина Ю.Б.);

4. № 42299 «Спосіб визначення інтенсивності відчуття дискомфорту під час впливу на рефлекторні зони у дітей 3-7 років» (автор – Арєшина Ю.Б.).

У 2013 році науковцями університету в ДП Український інститут промислової власності отримано патенти на корисні моделі:

1. № 86389 «Спосіб динамометричних досліджень сили різних груп м’язів» – співавтор доц. Звіряка О.М.).

2. № 86390 «Універсальний електротензодинамометричний вимірювальний комплекс» – співавтор доц. Звіряка О.М.

У 2014 році науковцями університету отримано охоронні документи:

 • Свідоцтво про визнання відповідності педагогічним вимогам № 06/029 від 24.06.2014 р. «Модель «Плівкові об’єкти для демонстрації і вивчення явища гігантського магнітоопору»» (проф. Лобода В.Б.).
 • Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір:

2.1. № 55930 від 05.08.2014 р. «Науковий твір «Розділи 11-й «Болонський процес: виміри змін» та 12-й «Компетентності менеджера інноваційної діяльності у соціально-педагогічній сфері» монографії «Змістові інновації у магістерській підготовці соціальних педагогів» (проф. Сбруєва А.А.);

2.2. № 55931 від 05.08.2014 р. «Науковий твір «Розділи 16-й «До питання глобального поширення волонтерських рухів та управління міжнародними волонтерськими програмами» та 17-й «Механізми ре соціалізації неповнолітніх засуджених в умовах пенітенціарної системи України» монографії «Змістові інновації у магістерській підготовці соціальних педагогів» (доц. Чистякова І.А.).

Стали співавторами патентів на корисні моделі:

 • № 89998 від 12.05.2014 р. «Інструмент або виріб з багатошаровим покриттям» (викл. Шипиленко А.П.);
 • № 93349 від 25.09.2014 р. «Спосіб підготовки вагітних із ожирінням до пологів» (викл. Коваленко Т.М.);
 • № 93350 від 25.09.2014 р. «Спосіб прогнозування переношування вагітності» (викл. Коваленко Т.М.);

У 2015 році науковці університету стали співавторами патентів:

винахід № 107905 від 25.02.2015 р. «Спосіб прогнозування переношування вагітності» (викл. Коваленко Т.М.);

корисна модель № 101728 від 25.09.2015 р. «Спосіб підготовки вагітних із переношеною та пролонгованою вагітністю до пологів» (викл. Коваленко Т.М.).

У 2016 році науковці університету стали власниками свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

Від державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності (УКРПАТЕНТ)» та Державної служби інтелектуальної власності отримано свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір:

 • № 65054 від 25.04.2016 р. Літературний письмовий твір наукового характеру «Спосіб диференційованої м’язово-емоційної корекції (ДМЕК) («Спосіб ДМЕК»)» (доц. Котелевський В. І.);
 • № 65055 від 25.04.2016 р. Комп’ютерна програма «Комп’ютерна програма MPF (ментальність, психоемоційність, функціональність) – програми діагностики психосоматичного стану студентської молоді в системі превентивної фізичної реабілітації вертебральної патології» (доц. Котелевський В. І.);
 • № 68311 від 25.10.2016 р. «Історія України. 7 клас» підручник для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей (доц. Косенко Ю. М.);
 • № 69417 26.12.2016 р. «Монографія «Философская интерпретация NBICS цивилизации» (проф. Цикін В. О.).

У 2017 році СумДПУ та науковці університету стали власниками наступних патентів та авторських свідоцтв:

Патенти на корисні моделі, отримані СумДПУ імені А.С. Макаренка в звітному періоді від державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (УКРПАТЕНТ):

 • № 117051 від 12.06.2017 р. «Пристрій для нанесеннянанопокриттів електричним вибухом провідників» (автори: Стадник О.Д., Мороз І.О.,Петренко С.В.; власник: СумДПУ);
 • № 116569 від 25.05.2017 р. «Екрануючий композиційний матеріал» (автори: Стадник О.Д., Білик В.М., Мороз І.О; власник: СумДПУ);
 • № 117798 від 10.07.2017 р. «Демонстраційний магніторезестивний датчик» (автор: Стадник О.Д.; власник: СумДПУ);
 • № 116237 від 10.05.2017 р. «Спосіб отримання багатокомпонентного нанокомпозиційного матеріалу» (автор:Стадник О.Д.; власник: СумДПУ);
 • № 118636 від 28.08.2017 р. «Спосіб створення платформи електронного інформаційного кластера інфраструктури нанотехнологій» (автор: Стадник О.Д.; власник: СумДПУ);
 • № 113137 від 10.01.2017 р. «Спосіб оцінки функціонального стану кінцівки в умовах контрактури» (співавтор: Звіряка О.М.);
 • № 113138 від 10.01.2017 р. «Пристрій для оцінки функціонального стану кінцівки в умовах контрактури» (співавтор: Звіряка О.М.);

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір (авторські свідоцтва), отримані від ДСІВ та Мінекономрозвитку України:

 • № 70657 від 24.02.2017 р. Навчальний посібник «Develop Your Taste For Listening (Juniors). Полюби аудіювання (для студентів третього курсу)» (автор: Денісова Д.Д.);
 • № 72113 від. 18.05.2017 р. Навчальнй посібник для студентів «Вступний курс математики» (автор: Погребний В.Д.);
 • № 72172 від 18.05.2017 р. Монографія «Філософські засади транс гуманізму» (автор: Дєнєжніков С.С.);
 • № 73387 від 17.08.2017 р. «Історія України. 8 клас» : підручник для учнів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (автор: Косенко Ю.М.);
 • № 72607 від 30.06.2017 р. Монографія «Неперервна професійна підготовка фахівців фізичного виховання: акмеологічні засади» (автор: Дерека Т.Г.);
 • № 71166 від 27.03.2017 р. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Теорія і методика викладання аеробіки» (автор: Бермудес Д.В.);
 • № 73993 від 29.09.2017 р. Методика дослідження показників формування професійно-педагогічної культури майбутнього фахівця фізичного виховання та спорту (автор: Іваній І.В.).

У 2018 році науковці університету стали співавторами патенту на корисну модель, отриманого від державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності (УКРПАТЕНТ)»:

1. № 129196 від 25.10.2018 «Спосіб отримання місцевого гемостатичного матеріалу для зупинки кровотечі з паренхіматозних органів» (співавтор: к.хім.н., доц. Скляр А.М., спільно з фахівцями Інституту прикладної фізики НАН України та СумДУ).

Науковці університету подали заявки та стали власниками свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, отриманих від Мінекономрозвитку України:

 • №76462 від 01.02.2018 Наукова стаття «Professional development of JT teachers in the USA, Canada and the UK»(к.пед.н., доц. Бойченко М. А.);
 • №76742 від 8.02.2018 Монографія «Організаційно-педагогічні засади діяльності інноваційних шкільних мереж Великої Британії» (к.пед.н., доц. Чистякова І. А.);
 • №76958 від 20.02.2018 Монографія «Філософські засади транс гуманізму» (к.філос.н., доц. Дєнєжніков С. С.);
 • №69417 від 26.12.2016 Розділ монографії «Тенденції розвитку політики Европейського Союзу у сфері забезпечення якості вищої освіти» (д.пед.н, проф. Сбруєва А. А.);
 • № 79199 від 21.05.2018 Наукова стаття «Становлення загально-теоретичних основ педагогічної типології в науковій українській думці першої третини ХХ століття» (к.пед.н., доц. Осьмук Н. Г.);
 • №76365 від 20.01.2018 Монографія «Інтернаціоналізація освітнього простору старшої школи Великої Британії» (к.пед.н., доц. Чернякова Ж. Ю.);
 • №81231 від 09.2018 Наукова стаття «Концептуалізація стратегічної інноваційної безпеки країни» (кеконом.н., доц. Омельяненко В. А.);
 • №81232 від 05.09.2018 Наукова стаття «Науково-методичний підхід до аналітичного забезпечення проектів розвитку технологічних систем» (к.економ.н., доц. Омельяненко В. А.);
 • №80030 від 06.07.2018 Наукова стаття «Analysis of conceptual aspects of institutional and technological design» (к.економ.н., доц. Омельяненко В. А.);
 • №76408 від 01.2018 Навчальний посібник «Компьютерно-орієнтовані системи навчання математики» (к.ф.-м.н. Друшляк М. Г., д.пед.н., проф. Семеніхіна О. В.);
 • №76410 від 30.01.2018 Навчальний посібник «Компьютерна математика СКМ MAPLE» (к.ф.-м.н. Друшляк М. Г., д.пед.н., проф. Семеніхіна О. В., к.ф.-м.н., доц. Шамоня В. Г.);
 • №76404 від 30.01.2018 Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук «Теорія і практика формування професійної готовності майбутніх учителів математики до використання засобів комп'ютерної візуалізації математичних знань» (д.пед.н., проф. Семеніхіна О. В.);
 • №76403 від 01.2018 Монографія «Професійна готовність майбутнього вчителя математики до використання програм динамічної математики: теоретико-методичні аспекти» (д.пед.н., проф. Семеніхіна О. В.);
 • №76406 від 30.01.2018 Навчальний посібник «Компьютерно-орієнтовані системи навчання математики» (к.ф.-м.н. Друшляк М. Г., д.пед.н., проф. Семеніхіна О. В.);
 • №76409 від 30.01.2018 Навчальний посібник «Компьютерна математика СКМ MAPLE» (к.ф.-м.н. Друшляк М. Г., д.пед.н., проф. Семеніхіна О. В., к.ф.-м.н., доц. Шамоня В. Г.);
 • №76406 від 30.01.2018 «Історія України» підручник для 9 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (F70) (Косенко Ю. М.);
 • №79266 від 22.05.2018 Навчальний посібник «Легкоатлетичні вправи» (д.пед.н., доц. Дерека Т. Г. у співавторстві);
 • №79213 від 21.05.2018 Навчально-методичний посібник «Педагогічна практика в загальноосвітньому закладі» (д.пед.н., доц. Дерека Т. Г. у співавторстві).

У 2019 році науковці університету стали співавторами нововведення в сфері охорони здоров’я «Інтегральна оцінка репродуктивного потенціалу жінок раннього фертильного віку» (інформаційний лист Укрмедпатент інформ № 12-2019). Автори Калиниченко Д.О., Скиба О.О. (у співавторстві).

Науковці університету також власниками свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, отриманих від Мінекономрозвитку України:

 • № 85350 05.02.2019: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Підготовка майбутніх учителів інформатики до професійної діяльності засобами електронних освітніх ресурсів». Автор: к.пед.н. Удовиченко О.М.;
 • № 85351 05.02.2019: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Активізація пізнавальної діяльності старшокласників на уроках математики в класах гуманітарних профілів». Автор: к.пед.н. Шишенко І.В.
 • №85352 від 02.2019: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Формування інформаційно-комунікативних компетентностей майбутніх вчителів фізики засобами електронних інтернет-технологій». Автор: к.пед.н. ЮрченкоА.О.
 • № 87222 25.03.2019: Монографія «Прийняття маркетингових інноваційних рішень у системі випереджаючого інноваційного розвитку промислових підприємств». Автор: к.е.н. Грищенко О.Ф.
 • № 87854 18.04.2019: Навчальний посібник «Числові та функціональні ряди». Автори: к.ф.-м.н., доц. Мартиненко Олена Вікторівна, к.пед.н. Чкана Я.О.
 • № 88139 02.05.2019 Наукова стаття «Evaluation of Ukrainian industry innovative development with a technological progress parameter». Автори: к.е.н., доц. Омельяненко В.А. у співавторстві.
 • № 8878605.2019: Монографія «Річкові басейни Сумської області: Геоекологічний аналіз». Автор: к.географ.н. Данильченко О.С.;
 • № 89635 10.06.2019: «Основи правознавства» підручник для 10 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (F70). Автор: к.пед.н. Косенко Ю.М.
 • № 90736 від 15.07.2019: Літературний письмовий твір технічного характеру «Світловий пристрій «Light 4U»». Автори: к.мист. Брижаченко Н.С. у співавторстві.
 • № 90865 17.07.2019: Наукова стаття «Analysis of innovation development and technology transfer models within the technology trajectory». Автор: к.е.н., доц. Омельяненко В.А.
 • № 90866 17.07.2019: Наукова стаття «Концептуальні основи проектування інституційних змін на основі динамічної ефективності». Автор: к.е.н., доц. Омельяненко В.А.
 • № 90867 17.07.2019: Наукова стаття «Концептуальні основи координації інноваційних мереж у стратегічно важливих секторах економіки». Автор: к.е.н., доц. Омельяненко В.А.
 • № 90870 18.07.2019: Наукова стаття «Аналітико-стратегічні аспекти системної стійкості інноваційної системи». Автори: к.е.н., доц. Омельяненко В.А., аспірантка Красна О.М.
 • № 93859 12.11.2019: Монографія «Сільське господарство Сумської області (економіко-географічне дослідження)». Автор: к.географ.н., доц. Корнус А.О.

У 2020 році науковці університету стали авторами патенту на корисну модель:

 • № 144930 від 10.11.2020 р. «Стіл для логопедичних занять» Автори: к.пед.н. Стахова Л. Л. та к.пед.н. Зелінська-Любченко К. О.

Науковці університету подали заявки та стали власниками і співвласниками свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, отриманих від

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України:

 • № 96324 від 25.02.2020 р.: Навчальний посібник «Цифрові технології в роботі вчителя. Шкільний курс алгебри та початків аналізу: навчальний посібник». Автор: д.пед.н., доц. Друшляк М. Г.
 • № 97995 від 11.06.2020 р.: Комп’ютерна програма «Прогнозування здоров’я дітей з урахуванням комплексу морфо-функціональних та поведінкових детермінант v.1». Автори: д.мед.н., проф. Калиниченко І. О., к.психол.н., доц. Заікіна Г. Л., к.б.н., доц. Латіна Г. О. у співавторстві.
 • № 98129 від 11.06.2020 р.: Літературний письмовий твір науково-практичного характеру ««Дитина хоче розмовляти». Методика формування фразового мовлення в дітей, які не розмовляють». Автор: к.пед.н. Стахова Л. Л. у співавторстві.
 • № 99215 від 31.08.2020 р.: «Природознавство» підручник для осіб з особливими освітніми потребами (F 70) 7 клас. Автор: к.пед.н. Косенко Ю. М.
 • № 100295 від 08.10.2020 р.: Дисертація на здобуття наукового ступеню доктора філософії «Формування мовленнєвої компетентності майбутніх молодших спеціалістів з журналістики у процесі професійної підготовки». Автор: асп. Пономаренко А. В.

Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»:

 • № 100896 від 25.11.2020 р.: Наукова стаття «Аналіз трансформації бізнес-процесів підприємства в ході цифрового маркетингу». Автор: асп. Омельяненко О. М.
 • № 100897 від 25.11.2020 р.: Наукова стаття «Концептуальні основи науково-методичного підходу до геополітичного аналізу міжнародного інноваційно-технологічного співробітництва». Автор: к.е.н., доц. Омельяненко В. А.
 • № 100898 від 25.11.2020 р.: Наукова стаття «Безпековий компонент управління розвитком космічної галузі». Автор: к.е.н., доц. Омельяненко В. А.
 • № 101463 від12.2020 р.: Монографія «National strategic innovation security policy making (theoretical review)». Автор: к.е.н., доц. Омельяненко В. А.
 • № 101535 від 31.12.2020 р.: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії «Акмеологічні засади професійно орієнтованого фізичного виховання студентів аграрних спеціальностей». Автор: асп. Сахненко А. В.

Для потреб науковців університету щорічно оновлюється перелік зарубіжних баз даних щодо об’єктів промислової власності та патентно-ліцензійної діяльності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті.

Адреса

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Адреса: 40002, Сумська обл., м. Суми, вул. Роменська 87
Телефони: (0542) 68-59-02
Web-сайт: www.sspu.edu.ua
E-mail: [email protected]

Приймальна комісія

Адреса: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87
E-Mail: [email protected]
Тел.: +38 (0542) 22-12-44
Моб. (Lifecell): +38 (093) 256-67-28,
                        +38 (099) 601-07-23

viber b306d telegram 357e7 whatsapp 70ad0

Електронний розклад

Електронний розклад СумДПУ Android додаток

Електронний розклад СумДПУ iOS додаток

Меню