Аспірантура та докторантура

Перелік спеціальностей,
за якими оголошується прийом на навчання в аспірантурі
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
для здобуття наукового ступеня доктора філософії

Галузь знаньСпеціальність
01 Освіта/Педагогіка011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
016 Спеціальна освіта
017 Фізична культура і спорт
02 Культура та мистецтво025 Музичне мистецтво
03 Гуманітарні науки035 Філологія
032 Історія та археологія
05 Соціальні та поведінкові науки051 Економіка
07 Управління та адміністрування075 Маркетинг
09 Біологія091 Біологія
28 Публічне управління та адміністрування281 Публічне управління та адміністрування
11 Математика та статистика111 Математика


Перелік спеціальностей,
за якими оголошується прийом на навчання в докторантурі
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
для здобуття наукового ступеня доктора наук 

Галузь знаньСпеціальність
01 Освіта/Педагогіка011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
02 Культура та мистецтво025 Музичне мистецтво
09 Біологія091 Біологія
05 Соціальні та поведінкові науки051 Економіка

 

Правила прийому до аспірантури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка у 2023 р.

Зразки оформлення документів для вступу до аспірантури

Правила прийому до докторантури Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка у 2023 р.

Зразки оформлення документів для вступу до докторантури

Програми вступних іспитів до аспірантури

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ ТА ДОКТОРАНТУРІ

Адреса

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Адреса: 40002, Сумська обл., м. Суми, вул. Роменська 87
Телефони: (0542) 68-59-02
Web-сайт: www.sspu.edu.ua
E-mail: rector@sspu.edu.ua

Приймальна комісія

Адреса: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87
E-Mail: prcom@sspu.edu.ua
Тел.: +38 (0542) 22-12-44
        +38 (0542) 68-59-15
Моб.: +38 (093) 256-67-28,
          +38 (099) 601-07-23

viber b306d telegram 357e7

Електронний розклад

Електронний розклад СумДПУ Android додаток

Електронний розклад СумДПУ iOS додаток

Меню