Відділ охорони здоров’я

Про відділ

Image

Відділ охорони здоров’я Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка є структурним підрозділом університету, що утворюється вченою радою, підзвітний проректору з адміністративно-господарської роботи.

Відділ у своїй діяльності керується  Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України,  наказами Міністерства охорони здоров’я і Міністерства освіти і науки, розпорядженнями обласної держадміністрації, наказами департаменту охорони здоров’я і департаменту науки і освіти обласної держадміністрації, рішеннями відповідного органу місцевого самоврядування, наказами та розпорядженнями  ректора, а також Положенням про відділ.

Відділ охорони здоров’я комплектується спеціалістами, які мають вищу та середню-спеціальну медичну освіту.

Положення про відділ охорони здоров’я ухвалюється рішенням вченої ради університету та затверджується наказом ректора.

Основні завдання та функції

Забезпечувати реалізацію державної політики в сфері охорони здоров’я в університеті.

Розробляти і виконувати заходи, направлені на профілактику, зниження захворюваності серед студентів і працівників.

Проводити аналіз показників стану здоров’я студентів, та забезпечувати заняття  фізичною культурою в групах з різними фізичними навантаженнями.

Сприяти відповідно до законодавства проведенню заходів щодо захисту навколишнього природного середовища та підтримки санітарно-епідемічного благополуччя.

Координувати в установленому порядку роботу із забезпечення надання медико-санітарної допомоги студентам та працівникам університету під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Надавати невідкладну долікарську допомогу студентам та працівникам університету.

Здійснювати заходи з охорони здоров’я студентів та працівників університету та контролю за дотриманням санітарних і гігієнічних вимог.

Організовувати санітарно-освітню роз’яснювальну роботу та брати участь у ній. Проводити  освітню роботу з питань здорового способу життя, дотримання санітарно-гігієнічних норм життя та праці.

Здійснювати профілактичні заходи щодо захворюваності студентів та працівників університету.

Проводити роботу з профілактики травматизму, обліку та аналізу випадків травмування.

Організовувати та контролювати проходження медичного огляду студентів та певних категорій працівників.

Здійснювати контроль за додержання санітарних норм облаштування місць для занять фізичною культурою і спортом.

Складати разом із структурними підрозділами комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів санітарії та гігієни праці виробничого середовища.

Вести обліково-звітну медичну документацію відділу.

Здійснює зв’язок з медичними закладами, лабораторними центрами та іншими організаціями з питань охорони здоров’я організовує впровадження їх рекомендацій.

Забезпечувати своєчасне отримання та зберігання лікарських засобів. Здійснювати облік медикаментів, поповнення та комплектування аптечок в структурних підрозділах університету для надання медичної допомоги , сумки для надання долікарської допомоги відповідними препаратами, медикаментами та перев’язувальним матеріалом. Контролювати терміни придатності.

Доводити до відома керівництво університету про виявлені ознаки алкогольного та наркотичного сп’яніння або дії токсичних речовин в організмі працівників та студентів.

При гострих захворюваннях, травмах або інших випадках, які загрожують здоров’ю студента та працівника, надавати пропозиції керівництву університету для вирішення питання про тимчасове відсторонення працівника від роботи, студента – від занять.

Проводити медичний огляд водіїв.

Служба охорони здоров'я розташована у 4 корпусі університету на першому поверсі.

Колектив

This image for Image Layouts addon

Начальник служби охорони здоров'я

ЯКОВЕНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ

ГРАФІК РОБОТИ

Дні тижня

Прийом відвідувачів

Робота з документацією

Обідня перерва

Понеділок

9.00 – 16.30

8.30 – 9.00

16.30 – 17.15

13.00 – 13.30

Вівторок

9.00 – 16.30

8.30 – 9.00

16.30 – 17.15

13.00 – 13.30

Середа

9.00 – 16.30

8.30 – 9.00

16.30 – 17.15

13.00 – 13.30

Четвер

9.00 – 16.30

8.30 – 9.00

16.30 – 17.15

13.00 – 13.30

П’ятниця

9.00 – 15.30

8.30 – 9.00

15.30 – 16.00

13.00 – 13.30

Субота, неділя

вихідні дні

Адреса

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Адреса: 40002, Сумська обл., м. Суми, вул. Роменська 87
Телефони: (0542) 68-59-02
Факс: (0542) 22-15-17
Web-сайт: www.sspu.edu.ua
E-mail: [email protected]

Приймальна комісія

Адреса: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87
E-Mail: [email protected]
Тел.: +38 (0542) 68-59-15
Моб. (Lifecell): +38 (093) 256-67-28

viber b306d telegram 357e7 whatsapp 70ad0

Електронний розклад

Електронний розклад СумДПУ Android додаток

Електронний розклад СумДПУ iOS додаток

Меню

Мій розклад